Vad betyder Imagine Rotary för oss?

torsdag 10 november 2022

Mona Ulvåknippa

Mångfald, jämställdhet och inkludering.

"Vi vet alla vilken betydelse Rotarys hjälparbete och värderingar har för oss som personer. Nu skall vi ta tillfället i akt att dela detta med andra. Detta är året då världen förtjänar det bästa av oss och att varje dag när vi vaknar, så vet vi att vi kan göra skillnad. We don’t imagine yesterday, we imagine tomorrow.“ Jennifer Jones    

Med vårt åtagande och vår strävan efter att göra skillnad för fler människor, är det vår skyldighet att bli bättre på mångfald, jämställdhet och inkludering. Vår president uppmanar oss nu att fokusera mer på mångfald, jämställdhet och inkludering där vi uppskattar varje persons bidrag och där vi skapar en inkluderade kultur, där alla vet att de är uppskattade. På Rotary värderar vi mångfald och uppskattar det arbete som alla människor bidrar med, oavsett ålder, social status och bakgrund.

Rotary är en organisation med en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden och som har mycket att förmedla. Undersökningar visar dock att många känner till Rotarys logo, men mycket få känner till vilka Rotary är och vad Rotary gör. Vi har mycket att berätta och detta måste vi göra på ett inspirerande och övertygande sätt, så att vi når ut till många fler. 

Att prioritera mångfald, jämställdhet och inkludering är varje rotarians ansvar och helt nödvändigt för att möjliggöra vår vision om en värld, där människor tillsammans tar action och vidtar åtgärder som är långvariga och bestående.

Anna Stefánsdóttir, PDG, RI presidentens representant

Medlemskap i Rotary

Att öka antalet medlemmar

Medlemskap är en huvudfråga i Rotarys Action Plan. När medlemsantalet ökar så ökar också vår förmåga att tackla de problem och utmaningar vi står inför i våra samhällen. Vi ökar samtidigt vårt professionella nätverk och blir proffsigare. 

Att öka antalet medlemmar är vitalt, men lika viktigt är det att få de som blir medlemmar, att stanna. Varje år välkomnar vi ca 150 000 nya medlemmar till våra Rotaryklubbar men tyvärr är det ungefär lika många som lämnar. Ca 10% nya Rotarymedlemmar lämnar oss samma år som de kom in.

Vad kan vi göra för att få våra nya medlemmar att känna sig välkomna?

Att bli sedd och uppskattad är parametrar som gör att man trivs och vill stanna i klubben. Att få medlemmarna att känna sig inkluderade och välkomna, är det bästa sättet att behålla dem i klubben. Det blir viktigt för de som leder klubben att lyssna på medlemmarna och förstå varför man har valt att bli medlem och vilka förväntningar de har på medlemskapet. 

Att göra detta till en rutin hjälper klubben att förstå om man lever upp till förväntningarna och vad som eventuellt behövs göras ytterligare.

Link to Annas document