UNGDOMSUTBYTE

onsdag 25 maj 2022

CW

Sugen på att läsa utomlands i ett år och bo och leva hos fadderfamilj?


Text

Ungdomsutbyte - generellt om möjligheter och förutsättningar


Mölndal Rotary Klubbs brukar normalt årligen ta emot en ungdom eller sända en ungdom. Det målet kan bara nås om förutsättningarna är goda. Bland förutsättningarna märks: Ungdomar villiga att läsa på gymnasium i ett läsår utomlands och bo och leva nästan ett år utomlands hos ett par värd familjer. Värdfamiljerna utses av den mottagande rotaryklubben och de måste vara villiga att vårda barnet som om det vore det ens eget. Vidare måste det finnas skolor som är villiga att erbjuda ett för eleven passande studieprogram till en rimlig kostnad.

Vårt rotarydistrikt (2360) är mån om '1-års' utbyten, ansök på hösten för påföljande läsår

Ungdomar som nu är mellan 15 och 17 år och som under nästan ett år vill vistas i ett annat land kan ansöka ett stipendium via Rotarys Ungdomsutbyte. Utbytet syftar till ökad internationell förståelse och avser att ge en god insikt i levnadssättet i mottagarlandet.

I mottagarlandet får ungdomen bo hos två eller tre värdfamiljer, lära sig landets språk, gå i skola och får vara med i värdfamiljens fritidsaktiviteter. Det visar att svenska ungdomar oftast är trevliga och kan få vänner för livet. Den lokala rotaryklubben i mottagarlandet tar ett visst ansvar för välbefinnandet. Förutsättningar för att få stipendiet är goda studieresultat, goda referenser, stort intresse för landet, vilja att fungera i ovan miljö samt att föräldrahemmet kan fungera som värdfamilj. Resekostnaden och större utgifter i värdlandet betalas av ungdomens föräldrar, mat etc. bjuder värdfamiljen på. Rotary i värdlandet bekostar eventuella skolavgifter, resor till skolan och kan eventuellt bidra med en liten fickpeng och kostnad för annan lokaltrafik.

Mölndal Rotaryklubb har under åren varit involverad i utbyte med Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Mexiko och USA. Klubben täcker en del av klubbens kostnader för utbytet genom ekonomiskt bidrag från Rotarydistriktet eller från Rotary International. Pandemin hindrade utbyten 2000-22. Men läsåret 2022-23 kommer Alex från Mölndal att studera i Kanada.

Georgiastipendium - 1 års universitetsstudier

Georgiastipendiet möjliggör 1 års studier på ett universitet i staten Georgia, USA. Det kan sökas av yngre personer som avlagt studentexamen med goda betyg. Det har visat sig att konkurrensen tyvärr var hård och att processen att planera en ansökan måste påbörjas 1 år innan studierna ska börja.

Exempel på tidigare års ungdomsutbyte

Vår stipendiat 2015-16 var Esme Cortez och Esme bodde första tiden hos familjen Wessberg och därefter hos familjen Olmarker. Esme kommer från den lilla staden Middletown, Kalifornien. Staden, som ligger ca 15 mil norr om San Francisco, blev uppmärksammad i september 2015 när en stor brand skövlade delar av området kring staden och förstörde 1000 hus. Esmes föräldrahem klarade sig.
Emma gick i gymnasiet i en stad 2 mil söder om Middletown, nära Nappadalen och hoppades kunna studera på något av universiteten. Esme visade stora ambitioner att lära sig svenska och flera av våra medlemmar tyckte att det var trevligt att bjuda henne hem eller på utflykter etc. Hon talar naturligtvis amerikanska samt modersmålet spanska. Fotografering, natur, sport (tennis, cheerleading) och dans var några av hennes fritidsintressen. Bland hennes uppgifter i hemmet där hemma var att efter skolan hämta de yngre syskonen hos mormor och ta hand om dom tills någon av föräldrarna hann komma hem. Några år efter året i Sverige hälsade hon på oss i ett återbesök. (Foto ovan)