FÖREBYGGANDE TANDVÅRDSPROJEKT FÖR SKOLBARNEN I RUMÄNIEN

lördag 1 juli 2017

CW

I två decennier har Mölndal Rotaryklubb varit engagerad i projekt för att hjälpa skolbarnen i Rumänien att vårda sina tänder. Projektet startade med blygsamma resurser i en skola i staden i Arad och utvecklades successivt till ett stort projekt med många engagerade lokala Rotaryklubbar och ett 40-tal skolor i ett antal regioner i Rumänien. I projektet demonstrerades att barnens tandstatus kan förbättras från katastrofalt till bra om man följer den metodik som tillämpats i projektet. Metodiken i sig är inte ny eller revolutionerande, men har visats ge en dramatisk förbättring av tandhälsan hos barnen i de skolor där det varit möjligt för projektet att verka under en lång tid. I metodiken ingår tandborstning med rätt metodik, övervakad fluorsköljning, lämplig kosthållning, begränsning av intag av sötade eller onyttiga drycker, information till föräldrar eller andra vårdande, undervisning av barn samt regelbunden kontroll och registrering av tandstatus genom utbildad personal.

Efter läsåret 2015-2016 har en allt större del av projektverksamheten inriktats på att föra över projektet till rumänska organ och att stötta tillkomsten av utbildning i förebyggande tandvård. Barntandvård i Rumänien [se BIBLIOTEK/DOKUMENT Förebyggande tandvårdsprojekt för skolbarn i Rumänien – ett Rotary-initiativ] med delfinansiering via Rotary International har framgångsrikt avslutats under 2017 och slutrapporten har godkänts 2018 av Rotary International. I och med detta har det ursprungliga projektet avslutats och Mölndal Rotaryklubb har lämnat över ansvaret för projektets svenska del till Mölndal Rotaryklubb Ideella förening för tandvårdsprojektet i Rumänien.

Avslutande projekt  2019-2021

Läsåret 2018-19 gick projektet in i ett nytt treårigt skede med fokus på tre regioner i Rumänien. Strategin är att dessa regioner ska utgöra spjutspetsar för att nå visionen om att få till stånd ett nationellt tandhälsovårdsprogram för alla barn i Rumänien, samordnat och finansierat av landets regering. Både region- och skolledningar, odontologiska fakulteter och yrkesverksamma tandläkare är med i arbetet, som stöttas av Rotary.
Arbetet bedrivs enligt den strategi och de metoder/verktyg som utvecklats i projektet avslutade etapper. Parallellt pågår bearbetning av regeringen för att påvisa de mycket goda effekter detta förebyggande tandvårdsprogram redan uppnått.
Den rumänska delen av denna projektetapp finansieras av Rotary i Rumänien och av andra lokala intressenter. På grund av pandemin 2020 och 2021 har projektet inte kunnat avslutas under 2020. Arbetet med att stötta Rumäniens Rotaryklubbar att påverka Rumänirns regering att initiera ett nationellt program för att höja skolbarnens tandstatus kommer att fortsättas 2022.
Den svenska delen i projektetappen administreras genom en Ideell förening vilket öppnar för officiella fonder att ge ekonomiskt stöd. Den delen finansieras genom bidrag från Rotary U-fond Rotarymedlemmar, Mölndal Rotaryklubb, samt enskilda och sker i huvudsak genom ideellt arbete. 
Slutligen vill vi nämna att projektledaren Göran Hammarskjöld förlänats Rotary Internationals högsta utmärkelse: Service Above Self Award.

Uppdaterad 2020-10-01 C. Weidemann

Senaste Rapporter (kortversion)

Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien 20210316.pdf (finns i mappen DOKUMENT submapp 2020-22)

Rapporter och andra dokument från läsåren 2018-19 och 2019-20

Barnen är vinnare i Rotarys tandvårdsprojekt i Rumänien med karta 20200218 GHdJA.pdf (Finns bl.a. i mappen DOKUMENT)

Historiska dokument:

Förebyggande barntandvård i Rumänien (2008)Förebyggande barntandvård i Rumänien (2008)
Barntandläkarbladet 1 – 2008 / årgång 21

Lagar hål i Rumänien (30 JANUARI, 2013)
https://www.harrydaposten.se/2013/01/lagar-hl-i-rumnien/

Mölndal RKs tandvårdsprojekt, nu i tvåvärldsdelar (2015)
http://docplayer.se/4060509-Molndal-rks-tandvardsprojekt-nu-i-tva-varldsdelar.html
https://www.rotary.se/ClubAdmin/Rotary_Root_Folder/2360/13130/_Editor_Images/Tandvardsprojektet_2015-10.pdf

Folktandvården i framgångsrikt projekt i Rumänien(2016-07-20)
https://dental24.se/aktuellt/19628-2/

Uppdaterad 2019-03-11 C. Weidemann

Lägesrapport