Hjälp till lidande i Ukraina

lördag 7 maj 2022

Christian Weidemann


Klubben har nyligen via insamlingsstiftelsen ” Rotary hjälper” skänkt klubbens halva terminsinkomst.
Och Ukrainarna skulle säkert uppskatta om Du nu ville skänka några individuella bidrag.Fortsätt att donera till humanitär hjälp med eller utan 25 % skattereduktion

Om Du donerar mer än mer än sammanlagt 2000 kr under 2022 till en eller flera av skatteverket godkända gåvomottagare (organisationer ) kommer skatteverket nästa år att ge Dig en skattereduktion på 25 % av gåvornas sammanlagda värde (upp till 12000 kr). Detta under vissa förutsättningar. Några är: Pengarna skall komma från inkomst av tjänst. Varje gåva skall avse humanitär hjälp och vara på minst 200 kr. Den får inte ges via ombud. Givarens personnummer måste skrivas ut på inbetalningskortet. Gåvorna kan ges via olika gåvomottagare, och dessa måste äga sig åt humanitär stödverksamhet.

Donera med skattereduktion :

Sänd till UNHCR
Plusgiro : 90 01 64-5, skriv personnummer samt gåva Ukraina Flyktinghjälp som meddelande.
Swisha: 900 16 45, skriv personnummer samt gåva Ukraina Flyktinghjälp som meddelande.

Donera utan skattereduktion och öka Rotarys goodwill:

Sänd till ”Rotary Hjälper” som sänder beloppet till UNHCR.
Bankgiro: 900-2973, PlusGiro: 900 297-3, Swish: 123900297.
Skriv Ukraina som meddelande.