Mölndal Rotaryklubb

VÄLKOMMEN TILL VÅR KLUBB!

Kom, se , känn och bli med!

Mölndals Rotaryklubb ingår i Rotary International, ett fantastiskt, världsomspännande nätverk av yrkesveksamma människor som känner ett behov av att hjälpa till att förbättra världen. Detta framför allt genom hjälp till självhjäp.

Se Navigering - Min klubb - Kaleder!
Medlemmarna känner ett starkt behov av att ha trevligt med varandra. Det kan vi uppnå genom vi att träffas 1 gång per vecka på frukostmöten med något intressant föredrag på programmet. Ibland kan vi träffas för arbetsmöten eller sociala sammankomster på kvällstid.

Se Navigering - Min Klubb - Projekt!
I vår livsstil ingår att vi avsätter lite slantar för ibland stora projekt som stöttar de svaga. Kulturfinden, Ungdomsutbyte och Förebyggande barntandvård är tre långvariga projekt spm vi driver eller drivit. Vi ger ochså pengar till Rotary International, pengar som till viss del går till stora projekt

I livsstilen ingår att vi försöker följa Rotarys prundläggande etiska regler och i alla avgörande situationers försöker vi ställa oss följande stödjande frågor:
Är det sant? Är det rättvist mot alla som berörs? Skapar det samförstånd ? Är det till fördel för alla berörda?

Hälsa på!

Det är enkelt att ta kontakt med oss: Ta kontakt med någon av våra medlemmar och be att bli gäst på något av våra möten. Program och mötesplats finner Du under fliken Kalender. Generell information om klubben finns i fliken OM KLUBBEN eller i karusellen.   e-post: molndal@rotary.se (Denna adress går till presidenten, sekreteraren, kasören,  programansvarig och 5 andra av de personer som nämns i FUNKTIONÄRER)

Bli medlem!

Om Du är yrkesverksam och om Dina besök på några av våra veckomöten har visat att Du och klubben har goda möjligheter att trivas med varandra kan det vara dags att bli medlem. Intagningsprocessen är enkel, men tar lite kalendertid. Vi skickar nämligen ut ett förslag till inval innehållande en kort presentation av Dig till medlemmarna och när svarstiden löpt ut fattar styrelsen beslut om inval, förutsatt att ingen anför sakskäl mot inval. Den högtidliga presentionen av den nya medlemmen brukar kunna hållas cirka 1 månad efter utskicket.