Välkommen till Mölndal Rotaryklubb

Kom, se, känn och bli med!

Mölndals Rotaryklubb ingår i Rotary International, ett fantastiskt, världsomspännande nätverk av främst yrkesverksamma människor som vill träffas  på våra möten för att skapa kontakter, nätverka och utbyta erfarenheter och bygga vänskap med likasinnade.  Vi känner dessutom ett behov av att hjälpa till att förbättra världen. Detta framför allt genom hjälp till självhjälp.

Se Navigering - Min klubb - Kalender!
Vi  gillar att träffas och det gör vi nästan varje fredag morgon på våra frukostmöten på Roy Restaurant Café & Bar, vid Mölndalsbro, då vi oftast har något intressant föredrag på programmet.
Ibland kan vi träffas för arbetsmöten eller sociala sammankomster på kvällstid.

Se Navigering - Min Klubb - Projekt!
I vår livsstil ingår att vi donerar en del pengar till projekt som stöttar de svaga.

Kulturfonden, Ungdomsutbyte och Förebyggande barntandvård är tre långvariga projekt som vi driver eller drivit, se karusellen ovan. Vi donerar också pengar till Rotary International, som finansierar och driver en del stora humanitära projekt såsom utrotning av Polio

I livsstilen ingår att vi i allt försöker följa Rotarys grundläggande etiska regler och före beslut försöker ställa oss följande stödjande frågor:
- Är det sant?
- Är det rättvist mot alla som berörs?
- Skapar det samförstånd ?
- Är det till fördel för alla berörda?

Hälsa på!

Det är enkelt att ta kontakt med oss. Ta kontakt med någon av våra medlemmar och be att få bli gäst på något av våra möten. Program och mötesplats finner Du under fliken "Kalender".


e-post: molndal@rotary.se  (till presidenten, sekreteraren, kassören,  programansvarig och 5 andra funktionärer)

Bli medlem!

Om Du är yrkesverksam och om Dina besök på några av våra veckomöten har visat att Du och klubben har goda möjligheter att trivas med varandra kan det vara dags att bli medlem.

Intagningsprocessen är enkel, men tar lite kalendertid. Vi skickar nämligen ut ett förslag till inval innehållande en kort presentation av Dig till medlemmarna och när svarstiden löpt ut fattar styrelsen beslut om inval, förutsatt att ingen anför sakskäl mot inval. Den högtidliga presentationen av den nya medlemmen brukar kunna hållas cirka 1 månad efter utskicket.